Stowarzyszenie Unia Absolwentów - organizacja pożytku publicznego zrzeszająca absolwentów III Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Spotkanie członków SUA 15 czerwca

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia, które odbędzie się 15 czerwca (piątek) o 18:00 w III LO.