Stowarzyszenie Unia Absolwentów - organizacja pożytku publicznego zrzeszająca absolwentów III Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Spotkanie SUA

Szanowni Państwo,
kolejne spotkanie SUA odbędzie się 16 listopada o 16:30 w III LO.