Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:
– Anna Suszyna – Prezes Zarządu,
– Katarzyna Słoboda – Wiceprezes Zarządu.
– Krzysztof Styczyński – Członek Zarządu,
– Grzegorz Lech – Członek Zarządu,
– Hubert Świątek – Członek Zarządu.