O nas

Misja
Naszym zadaniem jest integrowanie środowiska Unitów wokół Szkoły oraz promowanie i wszechstronne wspieranie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w realizacji jego misji.

Działalność
Naszą aktywność koncentrujemy na następujących zadaniach:

  • wspieranie działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w zakresie poprawy warunków kształcenia młodzieży,
  • pomoc w przygotowaniu imprez edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, inicjowanych przez Szkołę oraz organizowanie w tym celu pomocy materialnej i niematerialnej,
  • promowanie aktualnej działalności i tradycji Szkoły oraz dbałość o jej dobre imię i wizerunek,
  • aktywny udział w życiu kulturalnym i oświatowym Szkoły i Lublina,
  • promowanie naszego miasta i regionu lubelskiego
  •  wzmacnianie wzajemnych więzi pomiędzy absolwentami Szkoły.