Władze

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

W skład zarządu wchodzą:
– Anna Suszyna (prezes),
– Krzysztof Styczyński (członek zarządu),
– Grzegorz Lech (członek zarządu),
– Hubert Świątek (członek zarządu),
– Katarzyna Słoboda (członek zarządu).

Share This