Kalejdoskop Unii – promocja publikacji jubileuszowej

18, paź, 2021

W piątek, 8 października 2021r., prezentacją najnowszej publikacji 'Kalejdoskop Unii’ oficjalnie zainaugurowaliśmy obchody 100–lecia naszej Szkoły. Organizatorami wydarzenia byli III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie i Stowarzyszenie Unia Absolwentów. W inauguracji 100-lecia naszej Szkoły wzięli udział: pani Marta Wcisło – poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pan Andrzej Pruszkowski – były Prezydent Miasta Lublin, nasz absolwent, pan Mariusz Banach – zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Miasta Lublin, pan Marcin Nowak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, pani Jadwiga Mach – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, pani Bożena Lisowska – radna Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego, nasza absolwentka, pani Aleksandra Sępoch – dyrektor Wydziału Kształcenia Specjalnego i Wspomagania lubelskiego Kuratorium Oświaty, pan Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Wśród naszych gości szczególnie ciepło został przywitany nasz absolwent  ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki.

Prezentacja „Kalejdoskopu Unii” odbyła się także z udziałem autorów wspomnień naszych byłych i obecnych nauczycieli, naszych byłych i obecnych uczniów, rodziców i sympatyków naszej społeczności. W uroczystości uczestniczyło ok. 80 osób. Piękne chwile, wiele wruszeń.

Jubileuszowa publikacja powstała dzięki determinacji i ogromnemu wysiłkowi pani Barbary Kasperek. Jakość edytorsko-redakcyjną zapewniła pani Ewa Mazurek-Zawadzka. Owocem współpracy obu pań były jubileuszowe publikacje wydawane co pięć lat. Stronę graficzną publikacji (i całej jubileuszowej wizualizacji czyli loga, zaproszenia itd.) zaprojektował pan Michał Ćwiek – nasz absolwent. 'Kalejdoskop Unii’ powstał także dzięki osobistemu zaangażowaniu pani dyrektor Anny Suszyny, która jako prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów monitorowała proces wydawania i finansowania tej publikacji przy wsparciu innych członków Stowarzyszenia, w szczególności pana Krzysztofa Styczyńskiego i pana Huberta Świątka.

Fot. Wojciech Jastrzębski