Plan pracy Stowarzyszenia Unia Absolwentów w roku szkolnym 2019/20

3, paź, 2019

 1. Udział w Święcie Szkoły – 11.10.2019 r.
 2. Patronat nad Konkursem Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III LO:
   • 17.10.2019 r. – etap szkolny
   • Luty 2020 r. – etap wojewódzki
 3. Udział w spotkaniu świętujących 20-lecie matury (rocznik 1999) – 19.10.2019 r.
 4. Przygotowanie do odwiedzenia grobów zmarłych Pracowników Unii i zasłużonych Rodziców – do 1.11.2019 r.
 5. V edycja aukcji „Unici – Unitom” – 5.12.2019 r.
 6. Podsumowanie aukcji i 10 lat istnienia Stowarzyszenia Unia Absolwentów – styczeń 2020 r.
 7. Unia Film Festiwal – 29.04.2020 r. Patronat.
 8. Wyjazd integracyjny do Kozłówki – czerwiec 2020 r.
 9. Udział w zakończeniu roku szkolnego i wręczenie nagrody drugoklasiście, wyróżnionemu przez Radę Pedagogiczną za wyniki w nauce.

1.10.2019 r.