Po V-tej edycji aukcji „Unici Unitom” podziękowania.

10, gru, 2019

Za skuteczne poprowadzenie dziękuję Panu Marcinowi Wąsowskiemu z grupy teatralnej „Poławiacze Pereł”.

Wyrażam wdzięczność wszystkim Darczyńcom, czyli:
Absolwentom „Unii”
Magdalenie Augustynek
Małgorzacie Bójko
Annie Felińskiej
Tomaszowi Jankowskiemu
Andrzejowi Kalasiewiczowi
Pawłowi Kliczce
Annie Kośce
Beacie Kozidrak
Annie, Magdalenie, Maciejowi Kuczyńskim
Danucie Kubejko
Grzegorzowi Lechowi
Annie Lipnickiej
Bożenie Lisowskiej
Katarzynie Mitaszce-Knap
Ewie Tutce;

Rodzicom Absolwentów:
Annie Chołocie
Ewie Fijuth
Barbarze Kasperek
Piotrowi Rojowskiemu;

Nauczycielom i Pracownikom „Unii”:
Elżbiecie Bobrowskiej
Elżbiecie Nowak
Darii Sim

I aktualnym Uczniom:
Karolinie Brzezińskiej
Oliwii Bucińskiej
Natalii Dziurian
Kacprowi Janickiemu
Angelique Ratkowski
Aleksandrze Sim
Cezaremu Sulowskiemu
Alicji Wierzbickiej
Zuzannie Zdunek

Dziękuję za album „Lublin”, z indywidualną dedykacją, Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi.

Dziękuję za dary na aukcję osobom, instytucjom, firmom, placówkom spoza środowiska „Unii”:
– spółdzielni „Kargusek”
– Kierownictwu hotelu „Fokus”
– Kierownictwu restauracji „Mandragora” i „Szeroka”
– Medycznemu Studium Zawodowemu im. S. Liebharta
– Barber Shop „Golibroda”
– Pani Ewie Sobkowicz i ”Teatrowi Muzycznemu”
– Dyrekcji „Teatru im. J. Osterwy”
– Panu Waldemarowi Niedźwiedziowi z kina „Bajka”
– Paniom Małgorzacie Walaszek i Anecie Wierzchoń z salonu fryzjerskiego „Ladies”
– Panu dr. Stefanowi Münchowi
– Pani Monice Ślifirz z salonu fryzjersko-kometycznego „Madeleine”
– Panu Mariuszowi Turczynowi z Urzędu Miasta Lublin

Wymienionym, w imieniu Stowarzyszenia, wyrażam wdzięczność za zrozumienie naszych potrzeb i życzliwość.

Doceniam zaangażowanie i poświęconych wiele godzin na wypracowanie ostatecznej wersji aukcji i kiermaszu. Słowa te kieruję pod adresem koordynatorów: Pani Barbary Kasperek, Pani Katarzyny Słobody, Pana Krzysztofa Styczyńskiego, jak również Pana Dariusza Firleja.

Znaczące było wsparcie przez Panią Hannę Mróz oraz : Pana Pawła Ciechana, Pana Tomasza Jankowskiego, Pana Wojciecha Jastrzębskiego, Pana Miłosza Mieleckiego.

Na podkreślenie zasługuje obecność Rodziców Absolwentów przy obsłudze finansowej: Pani Elwiry Jamrowskiej, Pani Joanny Sutryk, Pana Edmunda Popławskiego, Pana Jacka Fryze.

Dziękuję za pomoc Annie Toporowskiej i Kacprowi Janickiemu z kl. „III e”, zaangażowanym do obsługi kiermaszu uczennicom: Lenie Jurek, Darii Kais i Aleksandrze Nycz z klasy „III h”, Julii Dziurawiec z klasy „I m”, Angelique Ratkowski i Zuzannie Zdunek z kl. „I b”, Alicji Krzyżak z kl. „III e” i Mai Radeckiej z kl. „II b”, oraz zaangażowanym uczniom klasy „II a”,i „II d”.

Dziękuję Annie Rogowskiej z kl. „I c” i Piotrowi Odoszewskiemu z kl. „II d”, za oprawę artystyczną.

Dziękuję za obecność wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

V edycję aukcji uświetnili: Pan Senator Jacek Bury, Pani Bożena Lisowska – radna Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Zbigniew Jurkowski z Rady Miasta Lublin, Pan dr Bogusław Kasperek – dyrektor Biblioteki UMCS, Pan Bogusław Wróblewski – redaktor naczelny „Akcentu”.

Wśród gości byli także dawni pracownicy III LO: Pani Bogumiła Adamczyk, Pani Bożenna Przybyła i Pan Adam Sielanko.

Na zakończenie słowa wdzięczności za hojność oraz znaczące wzbogacenie konta Stowarzyszenia kieruję do: Pani Agnieszki Lech, Pani Joanny Janickiej, Pani Bożeny Lisowskiej, Państwa Magdaleny, Macieja, Jakuba Kuczyńskich, Pana Jacka Burego, Pana Marcina Bielskiego.

Absolutnie wyjątkowo dziękuję najmłodszemu z licytujących, uczniowi z „IIb” (szkoły podstawowej), Stasiowi Bańkowskiemu, przedstawicielowi czwartego pokolenia Unitów.

Zapraszam 17 grudnia o godzinie 16:30 na podsumowanie V edycji aukcji. W ten wieczór organizatorzy raz jeszcze zechcą wyrazić swą wdzięczność za wkład w osiągnięty efekt w 10 roku istnienia Stowarzyszenia Unia Absolwentów.

Anna Suszyna Prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów