Podsumowanie Aukcji Unici-Unitom 2018

15, sty, 2019

Szanowni Państwo,

            IV edycja aukcji (5.12.2018 r.) „Unici Unitom” za nami. W odczuciu uczestników była bardzo udana, także finansowo. Na jej sukces zapracował liczny zespół nauczycieli III LO, absolwentów, rodziców i uczniów. Byli wśród nich darczyńcy (lista poniżej), licytujący (lista poniżej), wokaliści (Magdalena Wadowska), kwartet muzyczny (Nina Krawczyk, Weronika Arciszewska, Julia Kasztelan, Piotr Odoszewski), pianista Tomasz Kotłowski, chór „Kantylena” pod kierunkiem Pani Małgorzaty Nowak, a także zajmujący się obsługą techniczną (lista poniżej), fotograficzną (Łukasz Słotwiński, Agata Kwiecińska) i finansową (Elwira Jamrowska i Joanna Sutryk).

            Gorąco dziękuję brawurowo prowadzącemu spotkanie w Trybunale Koronnym Marcinowi Wójcikowi z kabaretu „Ani Mru Mru”, dawnemu uczniowi klasy matematyczno-fizycznej.

            Za okazaną pomoc dziękuję radnemu, Panu Zbigniewowi Jurkowskiemu.

            Słowa wdzięczności kieruję pod adresem Pani Edyty Chołomej za odpowiedzialność i zaangażowanie przy mobilizowaniu młodzieży oraz czuwanie nad całością poczynań.

            Dziękuję Pani Barbarze Kasperek za dystrybucję zaproszeń, przygotowanie i obsługę loterii, skuteczne angażowanie uczniów. Pani Helenie Bednarczyk dziękuję za opracowanie katalogu.

            Dziękuję za aktywność przy pozyskiwaniu darczyńców, cenne dyskusje, poświęcony czas, pomysły Pani Dyrektor Ewie Fijuth oraz Pani Zofii Bańkowskiej, Panu Pawłowi Ciechanowi, Panu Wojciechowi Jastrzębskiemu, Panu Miłoszowi Mieleckiemu, Pani Katarzynie Słobodzie, Pani Magdalenie Sobieszek-Jabłoniec, Panu Krzysztofowi Styczyńskiemu, Pani Anecie Teterycz.

            Doceniam skuteczne oddziaływanie na rodziców przez Pana Dariusza Firleja.

            Bardzo cieszy znaczące wsparcie Absolwentów z różnych lat: Anny Felińskiej, Krystyny Głowniak, Janusza Józefowicza, Elwiry Jamrowskiej, Aleksandry Janiszewskiej, Agnieszki Kasperek, Pawła Kliczki, Katarzyny Knap-Mitaszko, Danuty Kubejko, Magdaleny i Macieja Kuczyńskich, Anny Kośki, Bożeny Lisowskiej, Jolanty Łukasik, Hanny Mróz, Artura Popka, Alicji Snoch-Pawłowskiej, Huberta Świątka, Ewy Tutki.

            Bardzo dziękuję Rodzicom Absolwentów: Pani Halinie Chrzanowskiej, Grzegorzowi Janickiemu, Stanisławowi Kliczce, Joannie Sutryk, Janinie Teleckiej.

            Dziękuję za włączenie się do naszego przedsięwzięcia byłym pracownikom Szkoły: Pani Alicji Barton, Pani Annie Chrzanowskiej i Pani Bożennie Przybyle.

            Dziękuję uczniom za występy artystyczne, pracę przy tworzeniu obrazów, bombek choinkowych, szkatułek, obsługę fotograficzną i techniczną.

            Dziękuję za nieszczędzenie środków na skuteczną licytację, w szczególności Pani Agnieszce Lech, Rodzinie Pana Macieja Kuczyńskiego, Pani Halinie Chrzanowskiej, Pani Janinie Teleckiej, Panu Grzegorzowi Janickiemu, Panu Wojechowi Załusce, Panu Marcinowi Wójcikowi, Pani Bożenie Lisowskiej, Pani Annie Felińskiej.

            Dziękuję dzieciom Absolwentek Pani Magdaleny Augustynek i Pani Magdaleny Sobieszek-Jabłoniec: Julce, Borysowi i Filipowi za włączenie się do licytacji.

            Dziękuję za obecność wszystkim Gościom, w tym byłym i obecnym pracownikom Szkoły.

            Pełna wdzięczności zapraszam na podsumowanie aukcji i degustację tortu 3 stycznia 2019 r. o godzinie 16.30.

                                                                                                      

Anna Suszyna
Prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów


Darczyńcy Aukcji Unici Unitom – 2019

Dom Strachu „Koszmar”
Gimanzjum  im. Konrada Heresbacha w Mettmann/ Niemcy
Kino „Bajka”, Waldemar Niedźwiedź
Kino „Benshi” w Centrum Kultury w Lublinie
Klasa 1e i 2h z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Lodziarnia Al. Ponte Jacek Gołębiewski
KluboKawiarnia „Dobro&Dobro”
Ośrodek Chirurgii Plastycznej dr Macieja Kuczyńskiego
Restauracja Mandragora
Salon „Bocca visage”
Salon „Ladies”, Joanna Tracz – Jaszczewska
Salon „Ladies”, Małgorzata Walaszek
Salon „Ladies”, Aneta Wierzchoń
Studio Kosmetyczne Bocca Visage – Sylwia Krakowiak
Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
Teatr Muzyczny w Lublinie
Aleksandra Basak
Elżbieta Bobrowska
Alicja Borton
Anna Chrzanowska
Julia Dzierżek
Krystyna Głowniak
Kacper Janicki
Janusz Józefowicz
Joanna Kaczmarczyk
Agnieszka Kasperek
Paweł Kliczka
Stanisław Kliczka
Katarzyna Knap – Mitaszko
s. Cypriana Konachowicz
Anna Kośka
Beata Kozidrak
Maciej Kuczyński
Jolanta Łukasik
Aleksandra Michałowska
Martyna Ostapińska
Artur Popek
Piotr Rojowski 
Alicja Wierzbicka
Weronika Witek
Alicja Snoch – Pawłowska
Julia Szmit
Aneta Teterycz
Anna Suszyna
Bożena Lisowska
Ewa Fijuth
Agata Zubala

Uczniowie zaangażowani w Aukcję Unici – Unitom 2018

Klasa 2e: Jerzy Machajek, Mikołaj Szymoniak, Kacper Janicki, Aleksandra Bobińska, Aleksandra Michałowska, Aleksandra Lipska, Natalia Sołoducha, Patrycja Kuta, Aleksandra Stępień, Julia Wysmulska, Alicja Krzyżak, Anna Toporowska, Lena Tytuła, Julia Podkowa, Anna Stachyra, Julia Szych, Julia Wołos  

Klasa 2h: Daria Kais, Martyna Łubianka, Katarzyna Paszko, Agnieszka Dermanowska, Klaudia Kowalczyk, Zuzanna Wielgosz, Aleksandra Nycz, Wiktoria Lech

  Klasa 2B: Aleksandra Potapiuk


Licytujący Aukcji Unici-Unitom 2018

Wojciech Załuska
Halina Chrzanowska
Maciej Kuczyński
Grzegorz Janicki
Magda Kuczyńska
Marcin Wójcik
Janina Pelecka
Marcin Kuczyński
Agnieszka Lech
Bożena Lisowska
Filip Augustynek
Borys Jabłoniec
Joanna Janicka
Anna Felińska
Krzysztof Kubejko
Julia Augustynek
Barbara Kasperek
Halina Chrzanowska
Marcin Wójcik