Wsparcie Stowarzyszenia „Krok za krokiem”

7, maj, 2022

Zarząd Stowarzyszenia Unia Absolwentów podjął decyzję o przekazaniu 8575 euro, kwoty wpłaconej przez firmy zagraniczne na pomoc Ukraińcom, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu.

Stowarzyszenie działa od 1990 r. Jego misją jest tworzenie kolejnych brakujących elementów w systemie wsparcia w celu wyrównywania szans dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnościami.

Aktualnie stawia osiedla kontenerowe dla uchodźców z niepełnosprawnościami w Białobrzegach i Bondyrzu. Nasze środki przeznaczone zostaną na wyposażenie domów.Więcej o Stowarzyszeniu i jego działalności:https://www.spdn.pl/

Dziękujemy za Państwa pomoc i zaufanie! 🇵🇱🇺🇦