XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

14, lut, 2022

Z przyjemnością informujemy, że w XI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, jury w składzie: Witold Dąbrowski zastępca Dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Barbara Kasperek nauczyciel bibliotekarz – pomysłodawca konkursu, Anna Suszyna Prezes Stowarzyszenia „Unia Absolwentów”, Halina Kobylarz wieloletni juror i organizator konkursów recytatorskich o szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, Grzegorz Lech Dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej po wysłuchaniu 24 recytacji biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację tekstu, dykcję i emisję głosu oraz ogólne wrażenie artystyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

  SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce: Maciej Radomyski – Łukowski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
II miejsce: Małgorzata Stalka – Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie
III miejsce: Witold Komotajtis – Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie
III miejsce: Zuzanna Nowak – Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie

  SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce: Julia Semczuk – Łukowski Ośrodek Kultury, IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie
II miejsce: Wiktoria Wójcik – III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
III miejsce: Piotr Jacniacki – Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie
III miejsce: Natalia Polkowska – Gminny Ośrodek Kultury Ulan-Majorat, IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie
Wyróżnienie: Natalia Dyjak – Gminny Ośrodek Kultury Ulan-Majorat, XXI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Nagroda specjalna za nowatorskie podejście do formuły konkursu: Zuzanna Kowalska – Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie „Unia Absolwentów”, które ufundowało nagrody książkowe w konkursie.

Uwzględniając obecną sytuację pandemiczną konkurs został przeprowadzony w formie zdalnej.

Tegoroczna edycja konkursu wyróżniła się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Uczniowie dokonali wyboru trudnych tekstów literackich autorstwa J. Hartwig, A. Kamieńskiej, ks. A. M. Wierzbickiego, M. Świetlickiego, A. Langfus. Wykazali troskę o dodatkowe walory estetyczne swojej prezentacji (elementy scenografii, strój, muzyka). Uczestnicy nadesłali swoje prezentacje z całego województwa lubelskiego reprezentując m.in.: Puławy, Łęczną, Ulan-Majorat, Łuków, Krasnystaw i Lublin.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu!

Tegoroczną edycję konkursu w formule on-line przygotowały: Anna Białek-Marek, Justyna Malicka, Grażyna Sadura, Agnieszka Staniak.