Rok obrotowy: 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

Rok obrotowy: 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

Rok obrotowy: 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

Rok obrotowy: 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne